Sanahaku sivustosta:
 

Ajo-opetus

Opetusluvalla opettamaan -kirjan ajo-opetusta koskevat ohjeet etenevät auton käsittelyopetuksesta taajama- ja maantieajo-opetustilanteisiin. Ajo-opetuksessa käytetään samaa opetus- ja arviointitapaa kuin millä oppilasta arvioidaan kuljettajantutkinnon ajokokeessakin. Kirjan mukana tulee erityinen ajoharjoituksen arviointilomake, joka on samantapainen kuin mitä ajokokeen vastaanottajakin käyttää. Uusia arviointilomakkeita voi tulostaa tästä.

Liukkaan kelin opetus
Oppaassa on mukana liukkaan kelin ajo-opetuksen antamista koskevat ohjeet. Liukkaan kelin harjoitusratojen yhteystiedot löytyvät Liikenteen turvallisuusviraston TraFin sivuilta.

Pimeäajon opetus
Oppaassa on mukana myös pimeä-ajon opetuksen antamista koskevat ohjeet. 

Voit tulostaa itsellesi syys- ja huhtikuussa tarvittavaa pimeäajo-opetusta varten A-Katsastuksen hyväksymän poikkeuslupakaavakkeen (pdf)

Oheisesta linkistä voit tulostaa opetuslupalaisen opetuslupalaisen opetuskortin, johon pidetyt ajo-opetustunnit merkitään.
 


 
OPPAASSA KÄYDÄÄN LÄPI SEURAAVAT ERILAISISSA LIIKENNETILANTEISSA SATTUVAT TAVALLISIMMAT VIRHEET

Ajoon lähtö, auton käsittely, liikenteeseen liittyminen, pihalta/pysäköintipaikalta kadulle ajo, kadun reunasta liikkeelle lähtö

Kaista-ajo
Kaistalla ajaminen, kaistan vaihtaminen, linja-auto- ja raitiovaunukaistat sekä -pysäkit, opasteet, kevytliikenne

Risteysajo
Tasa-arvoiset ja eriarvoiset risteykset, yksisuuntaiset kadut, määrämerkein ohjatut risteykset, liikennevalo-ohjatut risteykset, liikenneympyrä/kiertoristeys, tasoristeys, suojatiet

Maantieajo
Päätiellä ajaminen, kaarteet, mäet, päällystämätön tie, kohtaaminen, ohittaminen, toiminta ohitettavana, kevytliikenteen ohittaminen, liikenteestä poistuminen
  
Opetusluvalla opettamaan -kirjassa opetetun ajattelutavan soveltaminen omissa ajoharjoituksissa antaa oppilaalle hyvät edellytykset ajokokeen menestykselliseen suorittamiseen. Tee tilaus!


 

 
 
 
Kirjaudu