Sanahaku sivustosta:
 

Opettajan teoriakoe

Opetusluvan hakijan teoriakoe koostuu kuljettajantutkinnon teoriakokeesta (missä testaan yleistä liikennetietoutta 50 kuvatehtävän ja 10 sanallisen tehtävän avulla), sekä LISÄKSI  20 opetuslupa-opetukseen liittyvästä sanallisesta tehtävästä (1.1.2014 alkaen). Kuvatehtävissä saa olla enintään 8 virhettä, sanallisissa tehtävissä yhteensä enintään 3 virhettä.

Kuljettajantutkinnon B-kokeeseen voi valmistautua lukemalla läpi Opetusluvalla opettamaan -kirjan teoriaopetusta käsittelevät sivut sekä harjoittelemalla koetilannetta www.ajokoe.fi -sivuston harjoitustehtävien avulla. Ostaessasi Opetusluvalla opettamaan -kirjan voit samalla ostaa tarjouskoodin, jolla saat edullisella lisämaksulla 3 kk harjoitteluaikaa www.ajokoe.fi -sivustolle.

Kokeiden vastaanottajat

Kokeiden vastaanottajien yhteystiedot löytyvät Ajovarman sivuilta
 
Opetuslupaopetusta koskevat kysymykset

Opettajan teoriakokeen opetuslupaopetusta koskeviin kysymyksiin voi valmistautua lukemalla läpi Opetusluvalla opettamaan -kirjan alkuosan sekä ajo-opetusta käsittelevät osuudet. Ohessa kolme esimerkkikysymystä, jollaisia voisi tulla vastaan opetuslupaopettajan kokeessa (oikea vastaus kursivoitu)

1. Oppilas saa osallistua teoriakokeeseen aikaisintaan
a) kun hän onnistuu läpäisemään virheettömästi teoriakoetta simuloivan tietokoneharjoituksen
b) kuukautta aikaisemmin kuin hän täyttää 18 vuotta
c) kun hän on täyttänyt 18 vuotta 

2. Opetusajoneuvon kuljettajaksi katsotaan
a) opettaja ja oppilas yhdessä
b) opettaja
c) oppilas

3. Maantieajo-opetus annetaan
a) opetuksen alkuvaiheessa, koska alussa on parempi harjoitella vähäliikenteisellä maantiellä kuin vilkkaassa kaupunkiliikenteessä
b) vuorotellen taajamaopetuksen kanssa, jotta opetuksessa säilyy riittävästi vaihtelua
c) opetuksen loppuvaiheessa kun oppilaan kyky tehdä havaintoja suuremmissa nopeuksissa on riittävästi kehittynyt
   
  
Voit harjoitella OL-kokeeseen vastaamista www.ajokoe.fi -sivustolla. Kun ostat Opetusluvalla opettamaan -kirjan, voit samalla ostaa tarjouskoodin ko. sivustolle.  
 
 

 
 
 
Kirjaudu