Vuoden 2014 opetuslupamuutokset

11.8.2014

Vuoden 2014 alusta opetuslupaopettaja on saanut antaa itse kaiken B-luokan perusvaiheen opetuksen. Vuoden voimassa olleet pakolliset autokouluosuudet poistettiin mutta toisaalta opetuslupaopettajan kokeen vaativuutta nostettiin: Kokeessa kysyttävien OL-kysymysten määrää lisättiin kymmenestä kahteenkymmeneen, mutta hyväksytyn kokeen virheraja pysyi ennallaan (sanallisissa kysymyksissä hyväksytään enintään 3 virhettä).  Uusissa kysymyksissä painotetaan opetuksen ohjaukseen liittyviä asioita sekä turvallisuusnäkökohtia. Suoritetun OL-kokeen antama pätevyys säilyy kolmen vuoden ajan.

B-kuljettajaopetuksessa on käytössä kolmivaiheinen koulutusmalli eli opetus koostuu perusvaiheesta, harjoitteluvaiheesta ja syventävästä vaiheesta. Joka miehen opetuslupaoikeus koskee vain perusvaihetta. Harjoitteluvaihetta ja syventävää vaihetta voi opettaa opetusluvalla vain jos opettajalla on liikenneopettajan pätevyys, muuten opetus pitää ostaa autokoulusta.

B-luokan oppilaskohtainen opetuslupa on voimassa kaksi vuotta.

Perusvaihe:

  • Koulutuksen voi aloittaa oppilaan täyttäessä 17 vuotta, teoriakokeeseen saa mennä yhtä kuukautta aikaisemmin ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta, ajokokeeseen voi mennä kun oppilas täyttää 18-vuotta
  • Minimiopetus: 19 teoriatuntia ja 18 ajo-opetustuntia
  • Päättyy kuljettajatutkinnon suorittamiseen

Harjoitteluvaihe:

  • Itsenäistä opiskelua ja harjoittelua, oppilaan tulee pitää oppimispäiväkirjaa
  • Palautejakso autokoulussa noin kuukauden kuluttua ajokortin saamisesta (1 teoriatunti ja 2 ajotuntia)

Syventävä vaihe (vastaa vanhan lain mukaista 2. vaihetta):

  • Aikaisintaan kolme kuukautta kortin suorittamisen jälkeen
  • 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia, joista 2 tuntia harjoittelua ajoharjoitteluradalla ja 2 tuntia ajamista liikenteessä

Uuden kuljettajan tiukempi rikkomusten seurantajärjestelmä on entiseen tapaan voimassa kaksi ensimmäistä vuotta.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Suosittele meitä