Muuttuneita säädöksiä vuonna 2016

23.5.2016

KUVAKOKEIDEN HYVÄKSYMISRAJAT MUUTTUVAT 1.6.2016

Kesäkuun 2016 alusta oppilaalla saa olla B-kokeessa enintään seitsemän virhettä 50 kuvatehtävässä eli yksi vähemmän kuin aikaisemmin. (Sanallisissa tehtävissä saa olla edelleen enintään kolme virhettä kymmenessä kysymyksessä.)

Myös opetuslupaopettajan kokeessa tapahtuu tiukentuminen: hyväksytyssä kokeessa saa olla enintään viisi virhettä 50 kuvatehtävässä. (Muut hyväksytyn kokeen rajat ovat enintään kolme virhettä 20 opetuslupakysmyksessä ja kaksi virhettä kymmenessä B-luokan sanallisessa tehtävässä.)

Mopo-oppilaalla (AM120) saa olla kesäkuun alusta enintään kaksi virhettä 15 kuvatehvässä. (Sanallisissa tehtävissä saa olla enintään kolme virhettä kymmenessä kysymyksessä.)

Mopo-opetuslupaopettajan (AM/120) hyväksymisrajat pysyvät 1.1.2016 voimaan tulleissa määrissä eli ne ovat: Enintään kolme virhettä 20 opetuslupakysymyksessä, kaksi virhettä kymmenessä AM/120-luokan sanallisessa tehtävässä ja kaksi virhettä 15 kuvatehtävässä. Mopoauto-opettajalla (AM/121) kuvatehtävien virheraja tiukentuu neljään virheeseen 30 kuvatehtävässä.

TRAFI MYÖNTÄÄ LUVAT

Vuoden 2016 alusta ajokorttilupien ja opetuslupien myöntäjäksi tuli Liikenteen turvallisuusvirasto eli TRaFi (aikaisemmin poliisi). Nyt kaikki kuljettajantutkintoon ja ajokortteihin liittyvät palvelut saa samoista Ajovarman toimipaikoista, missä on tähän asti voinut suorittaa myös kuljettajantutkintoja. Ajokorttihakemuksessa voi käyttää myös poliisin passikuvarekisteriin viimeisen viiden vuoden aikana passia tai henkilökorttia varten toimitettua valokuvaa. 

TEORIAKOKEEN VASTAUSTEKNIIKKA UUSIUTUI 2016 ALUSTA

Teoriakokeen kuvakysymykset toteutetaan vuoden 2016 alusta animaatiotekniikalla (aikaisemmin valokuvina). Kokelas saa käyttöönsä tablettitietokoneen, missä on kosketusnäyttö. Vastaaminen tapahtuu koskettamalla kuvaruudulta omalla sormella oikeaa vaihtoehtoa. Kokeen rakenne säilyy ennallaan, mutta yksittäisen kysymyksen aikarajoitus poistuu. Teoriakokeen kokonaisaika on rajattu puoleen tuntiin ja kokeen suorittajalla on mahdollisuus korjata antamiaan vastauksia koko kokeentekoajan. Voit käydä tutustumassa koetilanteeseen nettiosoitteessa: https://youtu.be/ggQSjQecIHw

LYHYTAIKAINEN AJOKORTTI SIIRTYI HISTORIAAN

Vuoden 2016 alusta oppilas saa suoraan 15 vuotta voimassa olevan pitkä-aikaisen ajokortin kuljettajantutkinnon suorittamisen jälkeen. Kaksi vuotta voimassa olleesta lyhytaikaisesta ajokortista luovuttiin kokonaan. Vaikka lyhytaikainen kortti poistuikin, niin uuden kuljettajan on silti suoritettava entiseen tapaan kahden vuoden sisällä harjoittelu- ja syventävä vaihe. Niiden laiminlyöminen johtaa ajokieltoon ja kortin hyllyttämiseen.

OPETUSTA SÄÄTELEVÄÄ BYROKRATIAA ON JO VÄHENNETTY VUOSINA 2014-15 

Kaikki B-luokassa mahdollinen peräkärryajo-opetus voidaan sisällyttää opetuslupa-opetuksen vähimmäismääriin (TRaFin ohje 15.5.2014).

Jos oppilaalla on jo olemassa jokin aikaisempi ajokortti, niin hänen ei tarvitse liittää B-luokan ajokorttilupahakemuksen liitteeksi uutta lääkärintodistusta (TRaFin ohje 12.2.2015).

Täytettyä opetuskorttia ei tarvitse ottaa mukaan teoria- ja ajokokeeseen mentäessä. (TRaFin ohje 12.2.2015).

Päivittäin annettavien ajo- ja teoriaopetustuntien enimmäismäärää ei enää rajoiteta. Harkinta on tältä osin kokonaan opettajan vallassa.  (VN asetus 1.11.2015)

B-luokan kuljettajakoulutuksessa voi olla mukana simulaattoriopetusta (max 4 h minimiajotunneista sisältäen myös pimeällä ajamisen opetuksen) ja virtuaaliopetusta. Tällaisen koulutuksen antajan tulee olla liikenneopettaja eli opetuslupalaisen tulee ostaa nämä palvelut autokoulusta. (VN asetus 1.11.2015)

Ajo-opetuksessa saa jatkossa käyttää mitä tahansa B- luokkaan kuuluvaa opetusajoneuvoksi hyväksyttyä normaalirakenteista ajoneuvoa. Vanha rajoitus matkustajapaikkamäärästä (vähintään neljä) on poistettu. (VN asetus 1.11.2015)

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Suosittele meitä