Ajo-opetus ja ajokoe

Kattavat ohjeet ajo-opetukseen

Opetusluvalla opettamaan -kirjan ajo-opetusta koskevat ohjeet etenevät auton käsittelyopetuksesta taajama- ja maantieajo-opetustilanteisiin. Ajo-opetuksessa käytetään samaa opetus- ja arviointitapaa kuin millä oppilasta arvioidaan kuljettajantutkinnon ajokokeessakin. 

Liukkaan kelin opetus

Oppaassa on mukana liukkaan kelin ajo-opetuksen antamista koskevat ohjeet. Liukkaan kelin harjoitusratojen yhteystiedot löytyvät Liikenteen turvallisuusviraston TraFin sivuilta.

Pimeäajon opetus

Oppaassa on mukana myös pimeä-ajon opetuksen antamista koskevat ohjeet. Voit tulostaa itsellesi syys- ja huhtikuussa tarvittavaa pimeäajo-opetusta varten A-Katsastuksen hyväksymän poikkeuslupakaavakkeen PDF.

Oheisesta linkistä voit tulostaa opetuslupalaisen opetuskortin, johon pidetyt ajo-opetustunnit merkitään.

Ajo-opetusoppaassa käydään läpi seuraavat osa-alueet:

Ajoon lähtö

Ajoon lähtö, auton käsittely, liikenteeseen liittyminen, pihalta/pysäköintipaikalta kadulle ajo, kadun reunasta liikkeelle lähtö.

Kaista-ajo

Kaistalla ajaminen, kaistan vaihtaminen, linja-auto- ja raitiovaunukaistat sekä -pysäkit, opasteet, kevytliikenne.

Risteysajo

Tasa-arvoiset ja eriarvoiset risteykset, yksisuuntaiset kadut, määrämerkein ohjatut risteykset, liikennevalo-ohjatut risteykset, liikenneympyrä/kiertoristeys, tasoristeys, suojatiet.

Maantieajo

Päätiellä ajaminen, kaarteet, mäet, päällystämätön tie, kohtaaminen, ohittaminen, toiminta ohitettavana, kevytliikenteen ohittaminen, liikenteestä poistuminen.

Opetusluvalla opettamaan -kirjassa opetetun ajattelutavan soveltaminen omissa ajoharjoituksissa antaa oppilaalle hyvät edellytykset ajokokeen menestykselliseen suorittamiseen. Tee tilaus!

Kuljettajatutkinnon ajokoe

Kuljettajantutkinnon ajokoe koostuu alkukeskustelusta, noin 30 minuutin ajo-osuudesta sekä loppukeskustelusta. Ajo-osuus hoidetaan itsenäisenä ajotehtävänä, jossa tutkinnon vastaanottaja kertoo vain ajoreitillä tapahtuvat suunnanmuutokset. Opetuslupaopettaja saa olla oppilaan suostumuksella mukana koetilanteessa, mutta joutuu istumaan ääneti takapenkillä. Ajo-osuuteen sisältyy kaksi käsittelytehtävää (mäkilähtö, peruutus- ja pysäköintitehtävä tai U-käännös). Loppukeskustelussa oppilaalle kerrotaan ensiksi kokeen tulos sekä pyritään osoittamaan hänen ajotaitonsa heikot ja vahvat puolet.

Ennen kokeeseen tuloa oppilas täyttää Ajokokeen arviointitaulukkoon (TRaFi E100 -lomake) sille varattuun paikkaan oman arvionsa omasta ajotaidostaan (opetuslupaoppaassa selvitetään arvioitavat ajotaidon osa-alueet sekä arviointiperusteet). Ajokokeen jälkeen tutkinnon vastaanottaja merkitsee oppilaan arvion viereen oman arvionsa samoista asioista. Oppilaan ja tutkinnon vastaanottajan arvioiden yhteneväisyydellä tutkitaan sitä kuinka realistinen käsitys oppilaalla on omasta ajotaidosta.

Ajokoe hylätään, jos ajon aikana syntyy tai olisi voinut syntyä vaaratilanne. Kokeita koskevien ohjeiden mukaan kokeessa painotetaan erityisesti oppilaan kykyä ennakoida ja tunnistaa liikenteen vaaroja. Ajokoe hylätään myös, jos tutkinnon vastaanottaja antaa alimman arvosanan jollakin ajokokeen arviointilomakkeessa arvioiduilla liikennetaidon osa-alueilla. Ajokokeessa hylätylle määrätään lisäajotunteja.

Ajokokeeseen ilmoittautuminen

Kokeeseen varataan aika ennakkoon. Kaikki ajo-opetus pitää olla annettuna ennen koetta. Oppilaan tulee olla 18 v. täyttänyt. Kokeiden vastaanottajien yhteystiedot löytyvät Ajovarman sivuilta.

Tee tilaus.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Suosittele meitä