Ajo-opetus ja ajokoe

Kattavat ohjeet ajo-opetukseen

Opetusluvalla opettamaan -kirjan ajo-opetusta koskevat ohjeet etenevät auton käsittelyopetuksesta taajama- ja maantieajo-opetustilanteisiin. Ajo-opetuksessa käytetään samaa opetus- ja arviointitapaa kuin millä oppilasta arvioidaan kuljettajantutkinnon ajokokeessakin.

HUOM! Jos oppilaalla ei ole aikaisempaa ajokorttia, niin ajo-opetusta ei saa aloittaa ennenkuin oppilas on saanut liikenneopettajalta 4 h teoriaopetusta tieliikenteen perusteista (EAS-koulutus). EAS-todistus on pidettävä mukana opetuslupa-ajossa. EAS-koulutusta ei tarvita, jossa oppilaalla on jokin aikaisempi ajokortti, esim. mopokortti. Voit ostaa EAS-opetuksen tilaussivulta virtuaaliopetuksena.

Opetuslupaoppaassa käydään läpi seuraavat ajo-opetuksen osa-alueet:

Ajoon lähtö

Ajoon lähtö, auton käsittely, liikenteeseen liittyminen, pihalta/pysäköintipaikalta kadulle ajo, kadun reunasta liikkeelle lähtö.

Kaista-ajo

Kaistalla ajaminen, kaistan vaihtaminen, linja-auto- ja raitiovaunukaistat sekä -pysäkit, opasteet, kevytliikenne.

Risteysajo

Tasa-arvoiset ja eriarvoiset risteykset, yksisuuntaiset kadut, määrämerkein ohjatut risteykset, liikennevalo-ohjatut risteykset, liikenneympyrä/kiertoristeys, tasoristeys, suojatiet.

Maantieajo

Päätiellä ajaminen, kaarteet, mäet, päällystämätön tie, kohtaaminen, ohittaminen, toiminta ohitettavana, kevytliikenteen ohittaminen, liikenteestä poistuminen.

Opetuslupaoppaassa opetetun ajattelutavan soveltaminen omissa ajoharjoituksissa antaa oppilaalle hyvät edellytykset ajokokeen menestykselliseen suorittamiseen. 

Ajo-opetusta on annettava vähintään 10 ajotuntia (autokoulussa annettavan 4 tunnin riskien tunnistamisopetuksen lisäksi). Perinteisesti opetuslupaopetuksessa ajetaan niin kauan, että ajoon alkaa tulla riittävästi varmuutta. Oheisesta linkistä voit tulostaa opetuslupalaisen opetuskortin, johon pidetyt ajo-opetustunnit merkitään. Opetuskortin käyttäminen ei ole pakollista, mutta Tmi Karvatassu suosittaa sen käyttöä tavoitteellisessa opetuksessa.

Liukkaan kelin ja pimeä-ajon opetus

Liukkaan kelin ja pimeä-ajo-opetus kuuluvat osana autokoulusta ostettavaan pakolliseen riskientunnistamiskoulutukseen. Pakollinen koulutus molemmissa aiheissa on vain yhden tunnin mittainen, joten halutessaan opetuslupaopettaja voi tehdä lisäharjoituksia näissä aiheissa Opetuslupakirjasta löytyvien seikkaperäisten ohjeiden mukaisesti. Lisäharjoituksilla ei voi korvata lakisääteistä opetusta.

Liukkaan kelin harjoitusratojen yhteystiedot löytyvät Liikenteen turvallisuusviraston TraFin sivuilta.

Tee tilaus!

Kuljettajatutkinnon ajokoe

Kuljettajantutkinnon ajokoe koostuu alkukeskustelusta, noin 45 minuutin ajo-osuudesta sekä loppukeskustelusta. Ajo-osuus hoidetaan itsenäisenä ajotehtävänä, jossa tutkinnon vastaanottaja kertoo vain ajoreitillä tapahtuvat suunnanmuutokset. Opetuslupaopettaja saa olla oppilaan suostumuksella mukana koetilanteessa, mutta joutuu istumaan ääneti takapenkillä. Ajo-osuuteen sisältyy kaksi käsittelytehtävää (mäkilähtö, peruutus- ja pysäköintitehtävä tai U-käännös). Loppukeskustelussa oppilaalle kerrotaan ensiksi kokeen tulos sekä pyritään osoittamaan hänen ajotaitonsa heikot ja vahvat puolet.

1.7.2018 jälkeen B-inssiajossa ajetaan vähintään kolmasosa ajoajasta teillä, joiden nopeusrajoitus on 60 km/h ja käydään aina myös teillä, joiden nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h.

Ennen kokeeseen tuloa oppilas täyttää Ajokokeen arviointitaulukkoon (TRaFi E100 -lomake) sille varattuun paikkaan oman arvionsa omasta ajotaidostaan (opetuslupaoppaassa selvitetään arvioitavat ajotaidon osa-alueet sekä arviointiperusteet). Ajokokeen jälkeen oppilaan ja tutkinnon vastaanottajan arvioita vertaamalla tutkitaan sitä kuinka realistinen käsitys oppilaalla on omasta ajotaidostaan.

Ajokoe hylätään, jos ajon aikana syntyy tai olisi voinut syntyä vaaratilanne. Kokeita koskevien ohjeiden mukaan kokeessa painotetaan erityisesti oppilaan kykyä ennakoida ja tunnistaa liikenteen vaaroja. Ajokoe hylätään myös, jos tutkinnon vastaanottaja antaa alimman arvosanan jollakin ajokokeen arviointilomakkeessa arvioiduilla liikennetaidon osa-alueilla. Hylätyn kokeen jälkeen ei entiseen tapaan määrätä lisäa-ajotunteja, vaan lisäharjoittelun tarve ja määrä on opetuslupaopettajan vastuulla. 

Ajokokeeseen ilmoittautuminen

Kokeeseen varataan aika ennakkoon. Kaikki ajo-opetus pitää olla annettuna ennen koetta. Oppilaan tulee olla 18 v. täyttänyt. Kokeiden vastaanottajien yhteystiedot löytyvät Ajovarman sivuilta.

Tee tilaus.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Suosittele meitä