Teoriaopetus ja teoriakoe

Opettajan opas B-ajokortin opetukseen

Opetusluvalla opettamaan -kirja on tarkoitettu opettajan työvälineeksi opetuslupaopetuksen opetuksen järjestämiseksi. Oppaan lähestymistapa tarjoaa erinomaista tukea myös sellaiselle opetuslupaopettajalle, jolla ei itsellään ole aikaisempaa kokemusta opetustyöstä.

Trafin hyväksymän opetussuunnitelman mukaiset oppitunnit

Opetusluvalla opettamaan -kirjassa käydään läpi Liikenteen turvallisuusviraston TRaFin opetussuunnitelman PDF 19 oppituntia.   

 1. Kuljettajaopetusjärjestelmä
 2. Liikennejärjestelmä
 3. Liikenteen ohjaus
 4. Auton käsittely
 5. Perusasioita turvallisesta ajamisesta
 6. Tienkäyttäjien välinen vuorovaikutus
 7. Ajaminen taajamassa
 8. Pysäköinti
 9. Ajolinjat risteyksessä
 10. Ajovuorot risteyksessä
 11. Ennakoiva ajotapa
 12. Tilannenopeus
 13. Maantieajo
 14. Ohittaminen
 15. Alkoholi ei kuulu liikenteeseen
 16. Onnettomuuspaikalla
 17. Auton huolto ja itsenäinen ajoharjoittelu
 18. Ajaminen liukkaalla
 19. Ajaminen pimeällä

Trafin sivulta voi tulostaa opetuslupalaisen opetuskortin PDF, johon pidetyt teoriaopetustunnit merkitään.

Opettaisinko opetusluvalla -kirja antaa oppilaalle hyvät edellytykset teoriakokeen menestykselliseen suorittamiseen. Tee tilaus!

Kuljettajatutkinnon teoriakoe

Kuljettajantutkinnon tietokoneohjattu teoriakoe koostuu 50 kuvatehtävästä + 10 sanallisesta tehtävästä. Teoriakokeen kuvakysymykset toteutetaan piirroskuvatekniikalla (aikaisemmin valokuvina). Kokelas saa käyttöönsä tablettitietokoneen, missä on kosketusnäyttö. Vastaaminen tapahtuu koskettamalla kuvaruudulta omalla sormella oikeaa vaihtoehtoa. Teoriakokeen kokonaisaika on rajattu puoleen tuntiin ja kokeen suorittajalla on mahdollisuus korjata antamiaan vastauksia koko kokeentekoajan. Voit tutustua koetilanteeseen TRaFin esittelyvideon avulla. Sanallisiin kysymyksiin vastaaminen tapahtuu valitsemalla tietokoneen tarjoamista kolmesta vaihtoehdosta yksi. Aina kannattaa valita jokin vaihtoehto, sillä vastaamaton kysymys tulkitaan vääräksi vastaukseksi. Hyväksytyssä kokeessa kuvatehtävissä saa olla enintään 7 virhettä ja sanallisissa tehtävissä 3 virhettä.

Jos oppilas epäonnistuu, niin uusintakokeeseen saa tulla aikaisintaan 3 päivän päästä. Poikkeustapauksissa (jos äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti taikka oppilaalla on lukihäiriö tai hän on jo kolmesti hylätty teoriakokeessa) on mahdollisuus suulliseen 60 minuuttia kestävään suulliseen kuulusteluun.

Teoriakokeeseen ilmoittautuminen

Kokeeseen varataan aika ennakkoon. Kaikki teoriatunnit tulee olla läpikäytynä ennen koetta. Kokeeseen saa tulla yhtä kuukautta aikaisemmin kuin oppilas täyttää 18 vuotta. Opetustodistuksen päiväys teoriaopetuksen suorittamisesta ei saa olla yhtä vuotta vanhempi. Kokeiden vastaanottajien yhteystiedot löytyvät Ajovarman sivuilta.

Koetilanteen harjoitteleminen

Kuljettajantutkinnon koetilannetta voit harjoitella eAutokoulun lisenssin avulla. Lisenssin saa Autokoulun oppikirjan mukana tai sen voi ostaa myös erillisenä tilaussivulta.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Suosittele meitä