Teoriaopetus ja teoriakoe

Opettajan opas B-ajokortin opetukseen

1.7.2018 voimaan tulleen Ajokorttilain perusperiaate on, että opettaja ja oppilas saavat itsenäisesti valita tarvitsemansa koulutuksen määrän ja sisällön. Lainsäätäjä ei määrittele kuin tietyn minimin (Ensimmäisen ajokortin suorittajan -koulutus (EAS) sekä riskien tunnistamiskoulutus), oppilas ja opettaja katsovat mitä sen päälle tarvitaan.

Tmi Karvatassu suosittaa, että opetuslupaopettaja käy oppilaan kanssa läpi Opetusluvalla opettamaan (ja Autokoulun oppikirjaan) sisältyvät 19 teoriaopetustuntia ja harjoittelee riittävästi autolla ajoa Opetuslupakirjaan sisältyvien ajotuntien mukaisesti. Lakiuudistus toi teoriakokeeseen 10 lisäkysymystä ja pidensi ajokokeen kestoa yhteen tuntiin, joten laadukkaan opetuksen tarve on uudistuksen jälkeen korostunut eikä vähentynyt.

Opetusluvalla opettamaan -kirja on tarkoitettu opettajan työvälineeksi opetuslupaopetuksen opetuksen järjestämiseksi. Oppaan lähestymistapa tarjoaa erinomaista tukea myös sellaiselle opetuslupaopettajalle, jolla ei itsellään ole aikaisempaa kokemusta opetustyöstä.

Trafin opetussuunnitelman mukaiset oppitunnit

Opetusluvalla opettamaan -kirjassa käydään läpi Liikenteen turvallisuusviraston TRaFin vanhan opetussuunnitelman PDF 19 oppituntia.   

 1. Kuljettajaopetusjärjestelmä
 2. Liikennejärjestelmä
 3. Liikenteen ohjaus
 4. Auton käsittely
 5. Perusasioita turvallisesta ajamisesta
 6. Tienkäyttäjien välinen vuorovaikutus
 7. Ajaminen taajamassa
 8. Pysäköinti
 9. Ajolinjat risteyksessä
 10. Ajovuorot risteyksessä
 11. Ennakoiva ajotapa
 12. Tilannenopeus
 13. Maantieajo
 14. Ohittaminen
 15. Alkoholi ei kuulu liikenteeseen
 16. Onnettomuuspaikalla
 17. Auton huolto ja itsenäinen ajoharjoittelu
 18. Ajaminen liukkaalla
 19. Ajaminen pimeällä

Trafin sivulta voi tulostaa opetuslupalaisen opetuskortin PDF, johon pidetyt teoriaopetustunnit merkitään. Opetuskortin käyttäminen ei ole pakollista, mutta Tmi Karvatassu suosittaa sen käyttöä tavoitteellisessa opetuksessa.  

Opettaisinko opetusluvalla -kirja antaa oppilaalle hyvät edellytykset teoriakokeen menestykselliseen suorittamiseen. Tee tilaus!

Kuljettajantutkinnon teoriakoe

B-luokan teoriakoe vaikeutui 1.7.2018 aikaisemmasta siten, että kysymysten määrä on lisääntynyt kymmenellä kysymyksellä ja hyväksymisraja pitää ylittää nyt kolmessa eri kysymysluokassa: Koe sisältää 50 kuvallista tehtävää (vähintään 43 oikein), 15 sanallista tehtävää (vähintään 11 oikein) ja 5 liikenteen riskitilanteissa toimimista arvioivaa tehtävää (vähintään 4 oikein). Kokeeseen käytettävä sallittu aika on puoli tuntia.

Teoriakokeen kuvakysymykset toteutetaan piirroskuvatekniikalla. Kokelas saa käyttöönsä tablettitietokoneen, missä on kosketusnäyttö. Vastaaminen tapahtuu koskettamalla kuvaruudulta omalla sormella oikeaa vaihtoehtoa. Teoriakokeen kokonaisaika on rajattu puoleen tuntiin ja kokeen suorittajalla on mahdollisuus korjata antamiaan vastauksia koko kokeentekoajan. Voit tutustua koetilanteeseen TRaFin esittelyvideon avulla. Sanallisiin kysymyksiin vastaaminen tapahtuu valitsemalla tietokoneen tarjoamista kolmesta vaihtoehdosta yksi. Aina kannattaa valita jokin vaihtoehto, sillä vastaamaton kysymys tulkitaan vääräksi vastaukseksi. Hyväksytyssä kokeessa kuvatehtävissä saa olla enintään 7 virhettä ja sanallisissa tehtävissä 4 virhettä ja riskitilanteita käsittelevissä kysymyksissä yksi virhe. Koe hylätään jos mikä tahansa virheraja ylittyy.

Jos oppilas epäonnistuu, niin uusintakokeeseen saa tulla aikaisintaan 3 päivän päästä. Poikkeustapauksissa (jos äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti taikka oppilaalla on lukihäiriö tai muu terveydellinen peruste) on mahdollisuus suulliseen 60 minuuttia kestävään suulliseen kuulusteluun.

Teoriakokeeseen ilmoittautuminen

Kokeeseen varataan aika ennakkoon. Kokeeseen saa tulla yhtä kuukautta aikaisemmin kuin oppilas täyttää 18 vuotta. Kokeiden vastaanottajien yhteystiedot löytyvät Ajovarman sivuilta. Kuljettajantutkinnon koetilannetta voit harjoitella eAutokoulun lisenssin avulla. Lisenssin saa Autokoulun oppikirjan mukana tai sen voi ostaa myös erillisenä tilaussivulta.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Suosittele meitä