Mitä tarkoittaa RTK?

RTK on lyhenne Riskientunnistamiskoulutuksesta – tai lyhyemmin Riskikoulutus. RTK täytyy suorittaa, kun olet suorittamassa henkilöauton ajokorttia autokoulussa tai opetusluvalla. RTK-opinnot voi suorittaa aikaisintaan, kun ajotunteja on kertynyt vähintään 10 tuntia. 

Riskikoulutus (RTK) on ajokorttilakimuutoksen 1.7.2018 jälkeen pakollinen kaikille, jotka suorittavat henkilöautokorttia. Riskikoulutusta ei voi antaa opetusluvalla, vaan se on suoritettava aina autokoulun tai muun Trafin hyväksymän kouluttajan antamana.

Riskikoulutukseen sisältyy 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta, joka voidaan osin antaa myös simulaattorilla. Koulutukseen kuuluu pimeänajo ja liukkaankelinajo. Teoriaopetus voidaan suorittaa etänä netissä.

Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

Voit ostaa Riskientunnistamiskoulutuksen Opetuslupa.fi:stä. Teoriat ovat netissä ja ajo-opetuksen antaa paikkakunnasta riippuen kumppaniautokoulumme Antin Autokoulu tai CAP-Autokoulu.