NYT EDULLISET ALEHINNAT!

Oppimateriaalit mopokorttia varten   

Opettajan materiaali: Mopolla liikenteeseen – ohjeita mopo-opetukseen

 • Mopolla liikenteeseen - ohjeita mopo-opetukseen on Liikenneopettaja Ilkka Huimasalon kirjoittama opettajan työväline, joka sisältää ohjeistuksen mopo-opetukseen, tuntisuunnitelmat teoriaoppitunneille sekä mopon käsittely- ja ajo-opetusohjeet. 
 • Ilmestyi 2012. Kirjan mukana tulee päivitysmoniste nykytilanteesta.
 • Sivukoko A4, sivumäärä 52, ISBN 978-952-99353-9-0

1.7.2018 voimaan tulleen Ajokorttilain perusperiaate on, että opettaja ja oppilas saavat itsenäisesti valita tarvitsemansa koulutuksen määrän ja sisällön. Lainsäätäjä ei määrittele kuin tietyn minimin (Ensimmäisen ajokortin suorittajan -koulutus (EAS)), oppilas ja opettaja katsovat mitä sen päälle tarvitaan.

Tmi Karvatassu suosittaa, että opetuslupaopettaja käy oppilaan kanssa läpi Mopolla liikenteeseen kirjaan sisältyvät kuusi teoriaopetustuntia ja harjoittelee riittävästi mopon käsittelyä ja mopolla ajoa kirjaan sisältyvien ajotuntien mukaisesti. Lakiuudistus lisäsi mopon teoriakokeen kysymysten määrää tuntuvasti, joten laadukkaan opetuksen tarve on uudistuksen jälkeen korostunut eikä vähentynyt. Ajo-opetuksen liikenteessä saa aloittaa vasta kun oppilas on täyttänyt 15 vuotta.

Mopo-opetuslupaopettajan tulee olla 25-vuotias, hänellä on pitänyt olla A- tai B-kortti viisi vuotta eikä hän saa olla ajokiellossa. Opettajalta ei vaadita mitään koetta opetuslupaopettajaksi pääsemiseksi vaan hakemuksen voi jättää jokainen ehdot täyttävä henkilö Ajovarman konttoriin.

Tmi Karvatassun tarjoama materiaali tarjoaa hyvät valmiudet vastuullisen mopo-opetuslupaopetuksen toteuttamiseen. Opettajan kirja maksaa 15 euroa (alehinta 9 euroa).

Mopokoe: 

Mopon (AM120) teoriakoe on muuttunut aikaisemmasta selvästi vaativammaksi: Koe sisältää 50 kuvallista tehtävää (joista vähintään 43 on saatava oikein), 15 sanallista tehtävää (vähintään 11 oikein) ja 5 liikenteen riskitilanteita käsittelevää tehtävää (vähintään 4 oikein). Kokeeseen käytettävä sallittu aika on puoli tuntia.

Mopon (AM120) käsittelykoe koostuu kolmesta tehtävästä (hidasajo, portit, ja tehokas jarrutus). Lisäksi siinä tarkistetaan miten ajokortin suorittaja valmistautuu turvalliseen ajoon, tarkistetaan ajoneuvo teknisesti ja kiinnitetään erityistä huomiota siihen miten kokelas tunnistaa mopolla ajoon liittyviä vaaratekijöitä ja riskejä.

T-kortti: Jos haluat suorittaa mopokortin yhteydessä myös traktorikortin, niin samalla lisenssillä pääset harjoittelemaan myös eAutokoulusta löytyviä T-harjoitustehtäviä. T-kortin saamiseksi tarvitaan vain teoriakoe, joka koostuu 50 kuvallista tehtävää (joista vähintään 43 on saatava oikein), 15 sanallista tehtävää (vähintään 11 oikein) ja 5 liikenteen riskitilanteita käsittelevää tehtävää (vähintään 4 oikein). Kokeeseen käytettävä sallittu aika on puoli tuntia. Erillinen lisenssi maksaa 29 euroa (alehinta 17,40 euroa).

Ensimmäisen ajokortin suorittajan -koulutus

1.7.2018 voimaan tulleen Ajokorttilain mukaan jokaisen ensimmäisen ajokortin suorittajan on saatava liikenneopettajalta neljä oppituntia koulutusta liikenteen perusteista. Tmi Karvatassu tarjoaa mahdollisuuden suorittaa Ensimmäisen ajokortin suorittajalta (EAS) vaadittavan 4 tunnin koulutuksen tieliikenteen perusteista Antin Autokoulun antamina virtuaalisina oppitunteina (edellyttää molemminpuolista puheyhteytä opettajan ja oppilaan välillä). Koulutuksesta saa todistuksen. EAS-koulutus on saatava ennen ajo-opetuksen aloittamisesta.

Opetuslupa-sivusto välittää palveluseteleitä Antin Autokoulun tarjoamaan virtuaaliopetukseen. Lisäksi voit ostaa palvelusetelin myös ylimääräisiin, liikenneopettajan pitämiin mopo-opetukseen keskittyviin oppitunteihin. Neljä oppituntia sisältävä palveluseteli maksaa 69 euroa (alehinta 62,10 euroa)..

Tunnille osallistumiseen tarvitaan kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone, tabletti tai älypuhelin. Tunneille osallistumisesta saa autokoulun antaman todistuksen. 

Tarkemmat ohjeet tunnille osallistumiseksi saat tilaamisen yhteydessä. Oheisen linkin kautta voit alustavasti tutustua virtuaaliopetukseen

Ensimmäisen ajokortin suorittajalta (EAS) vaadittavan Liikenteen perusteet -kurssi pitää sisällään seuraavat neljä oppituntia:

 • Kuljettajaopetus ja oppimisympäristö

 • Kuljettajaopetuksen tavoitteiden tasot (GDE-malli)

 • Vastuullisen kuljettajan perustaidot ja liikenteen vuorovaikutus

 • Liikenneympäristö, liikenteenohjaus, riskit ja liikenneturvallisuus

EAS-koulutus on saatava ennen liikenteessä aloitettavaa ajo-opetusta. 

Vapaaehtoinen Mopon ja mopoauton perusteet -kurssi pitää sisällään seuraavat neljä oppituntia: 

 • Kuljettaja

 • Ajoneuvo, ajoneuvon kunto, ajoasusteet, turvallisuus

 • AM-luokan erityispiirteet

 • Riskit ja vastuut

Vapaaehtoisena suoritettavat teoriatunnit tukevat opetuslupaopettajan antamaa opetusta.

Liikenneturvallisuus on Sinun henkilökohtainen valintasi.

Hinnat ja tilaukset.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Suosittele meitä