Kuljettajatutkinnon teoriakoe

B-luokan teoriakoe vaikeutui 1.7.2018 aikaisemmasta siten, että kysymysten määrä on lisääntynyt kymmenellä kysymyksellä ja hyväksymisraja pitää ylittää nyt kolmessa eri kysymysluokassa: Koe sisältää 50 kuvallista tehtävää (vähintään 43 oikein), 15 sanallista tehtävää (vähintään 11 oikein) ja 5 liikenteen riskitilanteita käsittelevää tehtävää (vähintään 4 oikein). Kokeeseen käytettävä sallittu aika on puoli tuntia.

Teoriakokeen kuvakysymykset toteutetaan piirroskuvatekniikalla. Kokelas saa käyttöönsä tablettitietokoneen, missä on kosketusnäyttö. Vastaaminen tapahtuu koskettamalla kuvaruudulta omalla sormella oikeaa vaihtoehtoa. Teoriakokeen kokonaisaika on rajattu puoleen tuntiin ja kokeen suorittajalla on mahdollisuus korjata antamiaan vastauksia koko kokeentekoajan. Voit tutustua koetilanteeseen TRaFin esittelyvideon avulla. Sanallisiin kysymyksiin vastaaminen tapahtuu valitsemalla tietokoneen tarjoamista kolmesta vaihtoehdosta yksi. Aina kannattaa valita jokin vaihtoehto, sillä vastaamaton kysymys tulkitaan vääräksi vastaukseksi. Hyväksytyssä kokeessa kuvatehtävissä saa olla enintään 7 virhettä ja sanallisissa tehtävissä 4 virhettä ja riskitilanteita käsittelevissä kysymyksissä yksi virhe. Koe hylätään jos mikä tahansa virheraja ylittyy.

Jos oppilas epäonnistuu, niin uusintakokeeseen saa tulla aikaisintaan 3 päivän päästä. Poikkeustapauksissa (jos äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti taikka oppilaalla on lukihäiriö tai muu terveydellinen peruste) on mahdollisuus suulliseen 60 minuuttia kestävään suulliseen kuulusteluun.

Teoriakokeeseen ilmoittautuminen

Kokeeseen varataan aika ennakkoon. Kaikki teoriatunnit tulee olla läpikäytynä ennen koetta. Kokeeseen saa tulla yhtä kuukautta aikaisemmin kuin oppilas täyttää 18 vuotta. Opetustodistuksen päiväys teoriaopetuksen suorittamisesta ei saa olla yhtä vuotta vanhempi. Kokeiden vastaanottajien yhteystiedot löytyvät Ajovarman sivuilta.

Koetilanteen harjoitteleminen

Kuljettajantutkinnon koetilannetta voit harjoitella eAutokoulun lisenssin avulla. Lisenssin saa Autokoulun oppikirjan mukana tai sen voi ostaa myös erillisenä tilaussivulta.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Suosittele meitä