Näin suoritatte ajokortin opetusluvalla

Lue tämä sivut läpi huolellisesti ennen kuin aloitatte. Näin vältätte monta yleistä virhettä ja säästätte aikaanne.

Kahdeksan vaihetta matkalla opetuslupaan

Opetuslupaan liittyvissä asioissa asioitte pääasiassa paikallisessa Traficomin sopimuskumppanin Ajovarman palvelupisteessä: http://www.ajovarma.fi/palvelupisteet

Lupapalveluihin ja kuljettajantutkintoihin voitte varata ajan Ajovarman nettisivuilta tai puhelimella 029 534 5113.

1. Opettaja – varmista pätevyytesi

Opetuslupaopettajan täytyy olla vähintään 25-vuotias, ja opettajan B-kortin on täytynyt olla voimassa vähintään viisi vuotta.

Opettajalla ei saa olla liikaa liikennerikkomuksia. Opettajan soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekisteristä löytyvien tietojen perusteella. Pätevyyden esteet määrittelee Suomen laki.

Jos oppilas ei ole opettajan lähisukulainen voidaan opettajalle myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Jos opettaja on oppilaan lähiomainen (huoltaja, vanhempi, isovanhempi, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus), myönnettävien opetuslupien määrässä ei ole rajoituksia.

Opetuslupaan voidaan merkitä luvanhaltijoiksi kaksi henkilöä ja kaksi opetettavaa, jos opettaja (tai opettajat) ovat oppilaan edellä mainittuja lähiomaisia. Jos opetuslupa myönnetään kahdelle henkilölle, toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.

2. Opettaja – jätä opetuslupahakemus

Ajo-opetuslupahakemus jätetään Ajovarmalle ja se vaatii ajan varaamisen. Ajan voi varata Ajovarman nettisivuilta tai puhelimitse 029 534 5113.

Hakemuksen voi täyttää verkossa tai varaamalla ajan Ajovarmaan. Ole paikalla hiukan ennen varattua aikaa, jotta kerkeät täyttää lomakkeen. Ota mukaan Ajovarmaan voimassa oleva ajokortti.

Opetusluvan myöntää Trafi ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen viimeistään kolmen viikon kuluessa.

ajo-opetuslupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi ja aikaisintaan silloin kun oppilas on täyttänyt 16 vuotta – eli kaksi vuotta ennen 18-vuoden ikää.

Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa kun aloitatte opetuksen.

3. Opettaja – varustele auto opetukseen sopivaksi

Lain vaatimukset opetusajoneuvolle ovat

  • Normaalirakenteinen henkilöauto tai B-luokan pakettiauto tai asuntoauto.
  • Erillinen opetuspoljin opettajalle
  • Auton takaosaan valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on 16–25 cm
  • Opettajalle ulkopuolinen taustapeili
  • Turvavyöt opettajalle ja oppilaalle

Lisäksi suosittelemme tuulilasiin kiinnitettävää sisätaustapeiliä opettajalle.

Opetuspolkimen voit asentaa halutessa itse. Jos et osaa asentaa sitä itse, suurin osa autokorjaamoista suorittaa asennuksia. Ammattilaisen asennus varmistaa turvallisuuden.

Opetusautoa ei tarvitse muutoskatsastaa. Polkimen toimivuus testataan kuitenkin ennen kuljettajatutkinnon ajokokeen aloitusta. Myös Poliisi voi testata polkimen toimivuutta tienvarsitarkastuksissa.

Löydät kaikki tarvittavat varusteet Opetuslupa.fi:n Opetuslupapaketista.

Kuinka automaattiauto vaikuttaa opetukseen?

Voitte ajaa ajotunnit automaattivaihteisella autolla. Jos myös ajokoe suoritetaan automaattiautolla, ajokorttiin tulee automaattimerkintä eikä ajokortti oikeuta ajamaan kuin automaattiautolla. Jos ajotunnit suoritetaan automaattiautolla mutta ajokoe manuaalivaihteisella autolla, oppilas saa normaalin B-ajo-oikeuden.

4. Oppilas – ano ajokorttilupaa

Ajokorttilupa on oltava voimassa ennen kuin oppilas varaa ajan teoriakokeeseen.

Ajo- ja teoriaopetus voidaan aloittaa jo ennen voimassa olevaa ajokorttilupaa.

Hakemuksia saa Ajovarman toimipisteistä. Ajokorttilupahakemus tehdään Ajovarmalla; varaa aika täältä. Kannattaa olla paikalla vähän ennen varattua aikaa niin ehditte täyttämään lomakkeen.

Hakemuksen voi täyttää myös netissä Traficomin sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos sinulla EI ole aikaisempaa ajokorttia (esim. mopokorttia) siirry asiointipalveluun täältä. Jos aikaisempi ajokortti löytyy, klikkaa tästä. Tarkista kuitenkin aluksi, että palvelun käytön edellytykset täyttyvät.

Ajokorttilupahakemus kannattaa tehdä ajoissa, jotta se ehditään varmasti käsitellä ennen oppilaan teoriakoetta.

Opettajan opetuslupahakemuksen ja oppilaan ajokorttilupahakemuksen tekemiseen on varattava molempiin oma aika Ajovarmaan. Kannattaa varata peräkkäiset ajat ja tehdä molemmat hakemukset samalla käynnillä.

Ota mukaan ajokorttilupahakemusta varten: kaksi passikuvaa ja henkilöllisyystodistus (ensisijaisesti passi tai voimassa oleva ajokortti, esim. mopo- tai traktorikortti; jos niitä ei ole, vaihtoehtoisesti Kela-kortti)

5. Oppilas – suorita tarvittaessa EAS-koulutus

Jos oppilas suorittaa ensimmäistä moottoriajoneuvon ajokorttia, hänen on käytävä neljä pakollista EAS-koulutuksen teoriatuntia. Jos siis oppilaalla ei ole ennestään esim. mopo-, traktori- tai kevarikorttia, hänen täytyy suorittaa EAS-koulutuksen teoriatunnit.

Näitä teoriatunteja ei voi antaa opetusluvalla, vaan ne on suoritettava aina autokoulussa (tai muulla Traficomin hyväksymällä kouluttajalla) joko paikan päällä luokassa tai virtuaalisina nettikoulutuksina.

Opetuslupa.fi myy virtuaalisia EAS-koulutuksia. Opettajana toimii kumppaniautokoulumme opettaja. EAS-koulutus löytyy myös Opetuslupapaketista.

6. Opettaja ja oppilas – suorittakaa vähintään 10 ajotuntia

Pakollista ajo-opetusta on 10 tuntia. Suosittelemme kuitenkin vähintään 20 tuntia.

Opettaja on vastuussa siitä, että oppilaalla on riittävät valmiudet siirtyä liikenneajoon. Ajo-opetuksessa opettaja katsotaan kuljettajaksi.

Yksi ajotunti on pituudeltaan 50 minuuttia. Päivittäistä opetusmäärä ei ole rajoitettu, eikä ajotuntien sisältöjä ei ole erikseen määritelty.

Ajo-opetuksessa käytettävät lomakkeet

Opetuksen eteneminen merkitään opetuskorttiin (Opetuskortti opetuslupalaiselle, E505sr-lomake).

Kun ajo-opetus on annettu, siitä tehdään merkintä opetus- ja tutkintotodistukseen (E100-lomake). Todistuksen on oltava mukana, kun suoritetaan teoria- ja ajokoetta. Muistakaa lisätä ajo-opettajan allekirjoitukset.

Kaikki opetuslupaopetukseen liittyvät lomakkeet on yllä olevien linkkien lisäksi noudettavissa Ajovarman toimipisteistä. Saat ne kätevästi sähköpostiisi, kun tilaat Opetuslupapaketin.

7. Oppilas – suorita riskikoulutus autokoulussa

Riskikoulutus on ajokorttilakimuutoksen 1.7.2018 jälkeen pakollinen kaikille, jotka suorittavat henkilöautokorttia. Riskikoulutusta ei voi antaa opetusluvalla, vaan se on suoritettava aina autokoulussa tai muun Trafin hyväksymän kouluttajan antamana.

Riskikoulutukseen sisältyy 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta, joka voidaan osin antaa myös simulaattorilla. Koulutukseen kuuluu pimeänajo ja liukkaankelinajo.

Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

Riskikoulutus suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun ajokokemusta on jo kertynyt liikenteessä ja auton käsittely- ja hallintataidot sekä liikenteessä toimiminen ovat hyvin hallinnassa. Käytännössä riskikoulutus kannattaa käydä vasta juuri ennen kuljettajantutkintoa, kun muu harjoittelu ja opetus on jo saatu päätökseen.

Riskikoulutus kuuluu Opetuslupa.fi:n opetuslupapakettiin.

Liikenteen perusteet -koulutuksen ja riskikoulutuksen teoriatuntien lisäksi ei ole määrätty muuta pakollista teoriaopetusta.

8. Oppilas – suorita teoria- ja ajokoe

Teoriakoe

Teoriakoe suoritetaan Ajovarman toimipisteessä aikaisintaan kuukautta ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta. Ennen teoriakoetta oppilaan ajokorttiluvan on oltava kunnossa ja kaikki teoriatuntien suoritettuna. Varatkaa aika teoriakokeeseen Ajovarman nettisivuilta tai puhelimitse 029 534 5113.

Kokeessa on yhteensä 70 tehtävää. Monivalintakysymyksiä on 15, kuvakysymyksiä 50 ja riskientunnistamiskysymyksiä 5. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että monivalintakysymyksistä on oikein vähintään 11, kuvista 43 ja riskientunnistamiskysymyksistä 4. Virheitä saa siis olla korkeintaan 4 + 7 + 1 kpl.

Teoriakokeeseen on syytä harjoitella. Opetuslupa.fi myy oppilaan teoriakoeharjoitteluohjelmaa joka kuuluu myös Opetuslupapakettiin.

Oppilaalla on oltava teoriakokeessa mukana henkilötodistus ja opettajan allekirjoittama E100-lomake (joka on täytetty vähintään teoriaopetuksen osalta).

Teoriakoe on mahdollista uusia, jos epäonnistut.

Ajokoe

Ajokokeen suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki pakolliset ajotunnit on suoritettu ja oppilas on läpäissyt teoriakokeen hyväksytysti. Oppilaan on myös oltava vähintään 18 vuotta.

Ajokoe suoritetaan Ajovarman toimipisteessä. Ajan voitte varata Ajovarman nettisivuilta tai puhelimitse 029 534 5113 aikaisintaan kuukautta ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta. Tai poikkeusluvalla 17 vuotta täytettyään.

Oppilaalla on oltava ajokokeessa mukana henkilötodistus sekä opettajan allekirjoittama E100-lomake (sama lomake, joka sinulla on mukana teoriakokeessa). Suosittelemme, että mukana on myös opetuskortti (E505sr-lomake).

Ajokoe on mahdollista uusia, jos epäonnistut.


Valmista tuli!

B-luokan opetukseen ei kuulu hyväksytysti suoritetun ajokokeen jälkeen muuta opetusta.

Muista ajaa liikennesääntöjen mukaan. 🙂

Opetuslupainfo-webinaarit
Onko sinulla kysyttävää opetuslupa­opettamisesta?

Järjestämme yhteistyössä kumppaniautokoulujen kanssa webinaarimuotoisia infotilaisuuksia. Webinaareja järjestetään joka toinen viikko torstaisin klo 17-18 ja niitä voi seurata tietokoneella tai puhelimella.

Lue lisää ja osallistu